nhà cung cấp kết cấu geocell

  • nóng

    Kết cấu Geocell

    Kết cấu Geocell GeoFanCell có thể được cung cấp đục lỗ như hình ảnh minh họa để cho phép nước chảy tự do và có thể được cung cấp với các bản sửa lỗi bằng nhựa để cài đặt dễ dàng và nhanh chóng. Kết cấu Geocell GeoFanCell là một cấu trúc giam cầm kết cấu ba chiều và được ép đùn. Kết cấu Geocell được mở rộng đúng cách tại chỗ để tạo thành một cấu trúc giống như tổ ong có thể được lấp đầy bằng cát, đất hoặc vật liệu trang web khác. Các chức năng của Textured Geocell GeoFanCell là kiểm soát xói mòn cho các sườn dốc, mương thoát nước, kênh cũng như bảo vệ geomembrane cho các bãi chôn lấp và hồ chứa, các bức tường địa chất cung cấp các bức tường giữ đất màu xanh lá cây bền, mạnh, bền vững.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật