Geonet

Geonet là một vật liệu thoát nước tổng hợp được sản xuất từ các cấu trúc polyetylen mật độ cao (HDPE) chất lượng cao nhất, còn được gọi là "geospacers". Geonet bao gồm các sợi HDPE tập trung mà các cấu trúc lõi duy trì cung cấp độ truyền qua cao hơn so với geonet hai mặt phẳng. Geonet thường được thiết kế để truyền chất lỏng và khí. Có hai loại geonet trong GeofanTex Geosynthetic, đó là Geogrids hai mặt phẳng và ba mặt phẳng.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật