Geocomposites

Một geocompozit bao gồm sự kết hợp của vải địa kỹ thuật, geogrids, geonets, geospacers và / hoặc geomembranes trong một đơn vị chế tạo nhà máy. Ngoài ra, bất kỳ một trong năm vật liệu này có thể được kết hợp với một vật liệu tổng hợp khác (ví dụ, tấm hoặc dải nhựa bị biến dạng) hoặc thậm chí với đất. Ví dụ, một geonet hoặc geospacer có vải địa kỹ thuật trên cả hai bề mặt và bao gồm một bánh sandwich vải địa kỹ thuật / bentonite / vải địa kỹ thuật đều là vải địa kỹ thuật. Thể loại cụ thể này mang lại những nỗ lực sáng tạo tốt nhất của kỹ sư và nhà sản xuất. Các lĩnh vực ứng dụng rất nhiều và không ngừng phát triển. Các chức năng chính bao gồm toàn bộ phạm vi chức năng được liệt kê cho địa kỹ thuật đã thảo luận trước đây: tách, gia cố, lọc, thoát nước và ngăn chặn.

Chúng tôi có thể cung cấp geocomposites theo yêu cầu của bạn.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật