Công ty : Geofantex Geosynthesis
Địa chỉ nhà : SỐ 10 ĐƯỜNG AIXIAN QUẬN GAOXIN, DALIAN, TRUNG QUỐC
Điện thoại : +86-411-39569550
Số fax : +86-400-8266163-44899
e-mail : info@geofantex.com/geofantex@gmail.com
Jason Qian
Chức vụ Tổng Giám đốc
điện thoại di động +86-15998606917
whatsapp / WeChat +86-15998606917
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật